Product Designers

Een industrieel ontwerper of een product engineer ontwerpt en materialiseert een product met inachtneming van klantenwensen en markttrends. Het is belangrijk om de technische haalbaarheid niet uit het oog te verliezen. Binnen een nieuw innovatief ontwerp worden mogelijkheden van functie-integratie bekeken en beoordeeld.

Om in staat te zijn om concepten, producten, gebruik en toepassing te communiceren kunnen fotorealistische afbeeldingen gemaakt worden. Deze visualisaties maken het mogelijk om marketingactiviteiten op te starten alvorens er een prototype of product gemaakt is.

Onze expertise: 

  • Markt- en concurrentieanalyse
  • Brainstorm & ideegeneratie
  • Concepten en (hand)schetsen
  • Conceptontwikkeling
  • Methodisch ontwerp
  • 3D- en surface modeling
  • Fotorealistische visualisaties

 Lees meer over:

CUSTOMER COMPETENCE POOL  TSG ACADEMY    MECHA(TRO)NIC SPECIALISTS  ANALISTEN