Software as a Service (SaaS)

Software as a Service is een oplossing waarbij een softwaretoepassing als service wordt aangeboden in de vorm van licenties. Hierdoor heeft de gebruiker geen aanschafkosten van het volledige softwarepakket en worden o.a. updates automatisch doorgevoerd.

Voordelig in gebruik

Een SaaS-oplossing is voordelig voor de gebruikers. Zij hoeven namelijk niet hun eigen software te laten ontwikkelen en dus de volledige kosten te dragen, maar zij schaffen een licentie aan. Hierdoor wordt de IT afdeling ontlast en kunnen zij zich focussen op andere zaken.

Al onze oplossingen zijn maatwerk, waardoor we samen met onze klanten om tafel gaan om te bekijken welke oplossing het best aansluit bij het vraagstuk.

Neem contact op