Privacybeleid

Inleiding
Hiermee informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit welke rechten u heeft ten aanzien van de door ons verwerkte gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?

Doeleinden
Wij hebben uw contactinformatie ( uw naam, adres en e-mail en de nam van het bedrijf waar u werkzaam bent) nodig om u te informeren over zakelijke bijeenkomsten (netwerkbijeenkomsten, seminars e.d.) die wij organiseren of mede organiseren, maar ook voor het mogelijk doen van zaken in de toekomst.

Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van dit soort informatie. U kunt zich daarvoor altijd weer afmelden.

Soms vragen we u om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals bij het maken van een (groeps)foto, film of een webinar waarbij u in beeld komt en het plaatsen van deze beelden op sociale media.

Indien wij reeds beschikken over uw gegevens, dan hebben we die omdat u zich eerder heeft aangemeld voor een bijeenkomst dan wel we eerder met u contact hebben gehad, bijvoorbeeld in het kader van het mogelijk zaken doen met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent. Ook hier geldt dat u zich kunt afmelden indien in de toekomst geen uitnodigen meer wenst te ontvangen.

Delen met anderen
Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals mede organisatoren,
  • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie daarover vindt u in onze cookieverklaring op de website(s).

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om deel te nemen aan bijeenkomsten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier omgaan met uw rechten dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tot slot:
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Op dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing

TSG Group
Furkapas 8
5624 MD Eindhoven