Analyse & Simulatie

Door middel van analyse en simulatie kunnen we een bestaande- of nieuwe machine (of component) optimaliseren. Een reden hiervoor kan zijn om inzicht te verkrijgen in hoe een machine zich gedraagt onder bepaalde omstandigheden. 

FEM & CFD analyses

Wij testen machines aan de hand van de Finite Element Method (FEM), ookwel sterkteberekening genoemd. Daarnaast maken we gebruik van de Computational Fluid Dynamics (CFD) methode, waarmee we gas- en vloeistofstromen kunnen simuleren. 

Analyses & simulaties worden ingezet om de kans op ontwerpfouten te verkleinen en de kwaliteit van de machine te verhogen. 

Meer weten over analyses & simulaties om machines te testen? Neem contact op met onze experts!

Contact

Onze werkwijze

De analyses en simulaties voeren wij uit met behulp van up-to-date CAE-software. Denk hierbij aan het uitvoeren van sterkte- en stijfheidssimulaties, studies op het gebied van materiaalreductie en de bepaling van de eigenfrequentie in modules en onderdelen.

Onze expertise: Sterkteberkening (FEM), Statische en dynamische berekeningen, Mechanische vermoeiing, Mechanische vermoeiing, Aerodynamica, Thermisch management, Topologische optimalisatie

Meer weten over machinebouw? Neem vrijblijvend contact op met onze experts!

Contact