Machine ontwikkeling


TSG Group ontwikkelt en realiseert de modernste productie- en procesmachines voor klanten in specifieke markten. Het project start met de inventarisatie van informatie en eisen.

Afhankelijk van de complexiteit van het proces kunnen haalbaarheidsstudies, proeven en tests noodzakelijk zijn voordat het machineconcept gegenereerd is.

De meeste oplossingen bestaan uit numeriek aangestuurde machines met hoge nauwkeurigheden en reproduceerbaarheid. Er is een trend richting One Piece Flow oplossingen als fundamenteel element van Lean Manufacturing.

Machinebouw

Door gebruik te maken van flexibele en configureerbare besturing en bewegingen zijn hierbij verschillende producttypes per geautomatiseerde productielijn mogelijk.

Alle machines worden opgebouwd, getest en gevalideerd in de werkplaats van TSG Group in Eindhoven. Meestal maakt de training van de operators van de klant deel uit van het proces dat ook op het hoofdkantoor plaatsvindt evenals de Factory Acceptance Test (FAT). Ten slotte zorgen we voor een inbedrijfstelling bij de klant.

Lees meer over machinebouw