IDA - Celwasstraat

Conceptualisatie en engineering

De IDA celwasstraat is een mechatronisch tool concept voor de Life Science & Health markt, waar R&D onderzoek plaatsvindt met gebruikmaking van cel-gebaseerde dynamische assays.

Cardiovasculaire aandoeningen komen met grote persoonlijke en maatschappelijke implicaties. Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project Trans Tech Diagnostics (TTD) richt het publiek-private consortium van de Universiteit van Maastricht (CARIM, hoofdpartner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITO en TSG InnoteQ zich op de ontwikkeling van innovatieve diagnostische alternatieven waarmee betere evaluatie van het risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten mogelijk wordt.

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in de Europese Unie en kosten de Europese gemeenschap € 196 miljard per jaar. Hiervan wordt € 106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg, inclusief diagnostiek en de behandeling van patiënten. De snelle vergrijzing en ontgroening in de grensregio schept de verwachting dat hart- en vaatziekten een sterk stijgende negatieve impact zullen hebben op onze maatschappij.

Een groot deel van de mensen met hart- en vaatziekten vertoont tijdens de ontwikkeling van de ziekte geen serieuze symptomen en is dus ook niet onder behandeling. Betere en vroegere identificatie van deze mensen met een verhoogd gezondheidsrisico is dan ook zeer gewenst. Ook voor reeds geïdentificeerde patiënten is goede diagnostiek essentieel om de therapie te verfijnen en zo minder complicaties of bijwerkingen te hebben.

Via verschillende ontwikkelstadia heeft miniaturisatie plaatsgevonden van tafelopstelling naar table-top formaat naar IDA2 (Inflammation-based Dynamic Assay) van ongeveer 1 dm3 groot. In dit mechatronische device wordt een microfluidische chip op gecontroleerde wijze volgens protocol voorzien van testmedia. 

 

Het systeem helpt wetenschappers om in dit geval de interactie tussen monocyten en endotheelcellen te monitoren t.b.v. onderzoek naar voorspelling van hart- en vaatziekten.

De wens van UM tot meer gebruikersvriendelijkheid, miniaturisatie, verhoogde output en een dynamische meting hebben via verschillende ontwikkelingsstadia geleid tot de IDA.

Door toepassing van 3D printen, technologie en inventiviteit is 20 meter aan slang met 95% gereduceerd, met lagere kosten voor benodigd testmedia en een hogere reproduceerbaarheid tot gevolg.