Design & Engineering

TSG InnoteQ beperkt zich op gebied van design niet alleen tot 2D en 3D CAD, maar kijkt ook verder naar zowel materialen als hulpmaterialen. Het belang wat TSG Group in materialen stelt is terug te vinden in het feit dat TSG Group ook een vestiging op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen heeft, waar materiaaltechnologie de boventoon voert. Een groot deel van design & engineering wordt gevoed door materialisatie vraagstukken. Hoe kan ik een bepaald product, component of halffabricaat met een speciaalmachine produceren?

Buiten ontwerpactiviteiten, specificeren wij ook om tot een volledig TPD (Technical Product Documentation) te kunnen komen. Andere veel voorkomende werkzaamheden binnen projecten zijn sterkteberekeningen en risicoanalyses. Naast de nodige specialisten hebben we ook CAE software hiervoor zoals FEM en CFD.

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op