SBIR - RVO

InterceptDrone Concept

TSG InnoteQ heeft vanuit een Small Business Innovation Research programma een concept ontwikkeld en gedemonstreerd voor de onderschepping van ongewenste drones door middel van een op afstand afschietbaar vangnet.

Met Small Business Innovation Research (SBIR) worden mkb-bedrijven uitgedaagd om nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Het is een instrument van de Nederlandse overheid om innovatie te stimuleren om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen. Één van de onderwerpen van het Ministerie van Defensie bestond uit de vraag: Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen onbemande mobiele systemen, met in het bijzonder drones.

TSG InnoteQ heeft het Intercept Drone-concept gepresenteerd: een drone die met behulp van een afschietbaar net een ongewenste drone vangt. Alle procedurele formaliteiten zijn gemaakt en ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het idee is als 4e van de 41 inzendingen geëindigd waardoor een haalbaarheidsstudie is toegekend.

De InterceptDrone biedt een mechatronische non-destructieve interventiemodule die toepasbaar is als een add-on op standaard semiprofessionele drones. Er is een prototype gerealiseerd om de functionaliteit te demonstreren. Enkele karakteristieken van deze module zijn een laag totaalgewicht van 600 gram, een terugslagcompensatie ter voorkoming van ongewenste invloeden tijdens afschieten en activatie van de benodigde CO2-druk op afstand.

tools voor micro-encapsulatie ontworpen en gebouwd door TSG

Ten behoeve van de volgende SBIR-fase is een businessplan en gedetailleerd rapport geschreven.
De uiteindelijk beoogde InterceptDrone-interventieoplossing zou een automatisch volgsysteem moeten krijgen op basis van gps-coördinaten en informatie over hoogte, snelheid en richting vanuit het detectiesysteem van een van de andere participerende bedrijven.

Andere kenmerken: een afstandsmeting in de lucht, een lijnconnector aan het net die kleine objecten vasthoudt en drones boven een specifiek gewicht loslaat. De losgelaten drone landt met behulp van een parachute en is traceerbaar via een gps-tracker.