Workshop materialenefficiency & recycling voor de maakindustrie

Inleiding

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledige Circulaire Economie (CE) te hebben. De overheid heeft doelstellingen voor 2030 gesteld op weg naar CE en natuurlijk dient de (maak)industrie hierin mee te gaan en op te anticiperen.
Omdat TSG Group voor B2B klanten zowel nieuwe producten bedenkt, ontwerpt en industrialiseert en ook nieuwe (speciaal)machines en bijbehorende processen ontwikkelt en bouwt, vinden wij het belangrijk om voortouw te nemen in deze transitie.
Wij zijn derhalve met 3 TSG-ers actief binnen de 10-koppige Taskforce Sustainability van maakindustrie cluster Brainport Industries (BI).

Om leden en bedrijven inde maakindustrie te helpen met de uitdagingen die binnen deze transitie spelen organiseert Brainport Industries regelmatig bijeenkomsten en werksessies.

De thema's hierin zijn:
    1. CO2 en energie
    2. Design for circularity
    3. Levensduur verlenging en re-use
    4. Materialen efficiency en recycling
    5. Samenwerken in de keten

 

Wist u dat TSG Group bedrijven op zowel technisch als op praktisch gebied helpt en adviseert om (samen) stappen richting circulariteit te zetten. Denk aan Circulair Ontwerpen van producten, ontwikkelingen ter reductie van CO2 uitstoot en verlaging van de carbon footprint, besparing van energie en water binnen industriele processen, het meedenken over re-use en levensduurverlenging met Design for Repair en Remanufacturing. Naast methodieken, brainstorms en dialogen gaat het vooral om realisatie hiervan door middel van eco (re)design en herontwerp of optimalisatie van industriele processen. Neem contact met ons op om samen stappen hierin te zetten!

Paul Simons - Manager Innovation & Technology Paul Simons - Manager Innovation & Technology

Kennisinstellingen en onderwijs zijn onmisbaar binnen de transitie naar een Circulaire Economie en daarom is FECT (Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie) onderdeel van de Taskforce Sustainability. Binnen FECT kunnen expertises vanuit diverse lectoraten gecombineerd worden.Voor alle soorten vraagstukken van bedrijven binnen CE kunnen we daarom hulp van studenten inschakelen. Voor de vraagstukken die een link met innovatie en technologie hebben kan eventueel een beroep op expertise en capaciteit van TSG Group gedaan worden.

TSG Group werkt overigens al jaren nauw samen met Fontys Engineering en het Centre of Expertise HTSM. Elk semester studeren er 4 studenten werktuigbouwkunde, mechatronica en software bij TSG Group af!

 

Vanzelfsprekend zijn meer kennisinstellingen, clusters en bedrijven bezig met circulariteit en dit is gelukkig zo omdat het een immense taak is voor ons allen. Omdat er al veel initiatieven lopen in Nederland en daarbuiten, hebben wij binnen de Taskforce Sustainability geinventariseerd welke hulpmiddelen en tools er al beschikbaar zijn. We hebben deze via Fontys laten inventariseren en verwerken tot de 'EHBO-toolkit' die op de website van Brainport Industries te vinden is. Klik hier om deze in een nieuw venster te openen.

De toolkit is ingedeeld naar maturity level (in hoeverre een bedrijf of instelling al bezig is of ervaring heeft op dit gebied) en naar hoofdonderwerp.

In een sessie Materialenefficiency & Recycling gaan we uit van een aantal tools uit deze toolkit en staan we stil bij in- en externe grondstofstromen, het begrip kritische materialen (Critical Raw Materials) en recycling. Vanuit materiaalstromen kan op basis van de R-ladder bepaald worden waar mogelijkheden liggen voor rethink, re-use, re-purpose, recycling en recover.

De combinatie van product-machine-tool-software binnen het portfolio van TSG Group en ruim 30 jaar ervaring binnen technische projecten zorgt ervoor dat TSG Group op meerdere vlakken kan meedenken binen CE zoals met Design for Circularity, reductie van CO2, en besparing van water en energie.

Vanuit een holistisch en bedrijfsmatig perspectief adviseren wij om aan te vangen met de sessie Materialen efficiency & Recycling omdat hierbij eerst het geheel aan materiaalstromen va een bedrijf geinventariseerd en gevisualiseerd wordt.

Op basis van dit overzicht kan vervolgens ingezoomd worden op meer details en op circulair productontwerp, levensduurverlenging, CO2- en waterreductie, energiebesparing etc.

Critical Raw Materials – update 2023

☐          Antimoon
☐          Arseen
☐          Bariet
☐          Bauxiet
☐          Beryllium
☐          Bismut
☐          Boron/Boraat
☐          Cobalt
☐          Cokeskolen
☐          Fosfor
☐          Fosforiet (Fosfaatgesteente)
☐          Gallium
☐          Germanium
☐          Hafnium
☐          Helium
☐          Indium
☐          Kobalt
☐          Lichte zeldzame aardmetalen (LREE)
☐          Lithium
☐          Magnesium
☐          Mangaan
☐          Natuurlijk grafiet
☐          Natuurlijke rubber
☐          Niobium
☐          Platinametalen (PGM)
☐          Scandium
☐          Siliciummetaal
☐          Strontium
☐          Tantaal
☐          Titaan
☐          Vanadium
☐          Veldspaat
☐          Vloeispaat
☐          Wolfraam
☐          Zware zeldzame aardmetalen (HREE)

 Aangemerkt als Strategische Grondstoffen*

☐          Koper
☐          Nikkel

 * Koper en nikkel voldoen niet aan de CRM-drempels.

 Bron: Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023 - Final Report