Eén van de eerste activiteiten die we als Taskforce Sustainability binnen cluster Brainport Industries hebben ontplooid is de opzet van een 'toolkit' met links naar een aantal bestaande gratis beschikbare online tools. Hiermee kun je algemenere informatie verkrijgen of globale berekeningen maken voor stappen richting circulair ondernemen. Van de tools die er staan zijn de meeste voorzien van een eigen instructie ter wegwijs. Deze eerste toolkit is tot stand gekomen door Fontys FECT.

Klik op de banner om de toolkit in een nieuw venster te openen. 

TOOLKIT CIRCULAIR

Zoals hierboven aangegeven betreft de Toolkit Circulair meer algemene documenten. Wanneer je als bedrijf technisch de diepte in wilt qua maakprocedé, inzet van alternatieve grondstoffen, totstandkoming van een (digitaal) materialenpaspoort, energiezuinigere machines en processen, dan is TSG Group de partner die hierin kan helpen en/of mee ontwikkelen. Elke stap richting verduurzaming is er één en ook kleine stappen die makkelijker te overzien zijn zullen een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie.

TSG Group heeft voor meerdere klanten projecten gedaan op het gebied van verduurzaming. Het betreft hierbij bijvoorbeeld een reductie CO2 uitstoot door verlaging van transportvolumes en/of besparing op waterverbruik of co-development van een nieuwe generatie technologie met hoger rendement.

Leuk om te vermelden dat een aantal van deze ontwikkelingen tot nieuwe business, marktproposities of zelfs een nieuw businessmodel heeft geleid.

PROJECTEN VERDUURZAMING