Analyse & Simulatie

Een goede analyse van een vraagstuk is erg belangrijk omdat dit bepalend is voor de uiteindelijke uitkomst en engineering oplossing. Wij sparren niet alleen over de letterlijke vraag maar nemen samen een groter deel onder de loep.

Bij nieuwe ontwikkelingen met significante investeringen gaat zowel onze klant als TSG Group niet over één nacht ijs. Om in een vroegtijdig stadium risico's en onzekerheden uit te sluiten veren we gedegen analyses, testen en ook technische berekeningen en simulaties uit.

Zo beschikken wij over CAE ofwel Computer Aided Engineering software om FEM simulaties uit te voeren voor sterkte- en stijfheidsberekeningen onder verschillende belastingen.

Meer weten over onze consultancy dienstverlening? Onze experts vertellen u graag meer over dit onderwerp!

Contact

Ook wanneer de klant naar alternatieve materialen toe wil vanuit het oogpunt van beschikbaarheid, prestatie, eigenschappen of kosten, dan is FEM ofwel eindige elementen berekening toepasbaar.

Bij gewenste gewichtsreducties kunnen wij eerst topologische optimalisaties toepassen, gevolgd door FEM ter doorrekening van belastingsituaties.

Naast FEM hebben wij de beschikking over CFD software (Computational Fluid Dynamics) voor simulatie en optimalisatie van stroming gerelateerde vraagstukken zoals vloeistof- en luchtstromingen, aerodynamica en thermisch gedrag.

Heeft uw organisatie een werktuigbouwkundig vraagstuk? Neem vrijblijvend contact op met onze experts!

Contact