Speciaalmachines

TSG InnoteQ ontwikkelt en realiseert state-of-the-art productiemachines en procesinstallaties voor klanten in specifieke markten. Het project start vaak met een inventarisatie van aanwezige informatie, eisen en wensen.

Afhankelijk van de complexiteit van het proces volgen - voordat de machineconcepten bedacht zijn - haalbaarheidsstudies, proeven en praktijktesten.

De meeste oplossingen bestaan uit numeriek aangestuurde machines die nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid bieden. Er is een trend naar one-piece-flow-productie als fundamenteel element van ‘lean manufacturing’.

Door gebruik te maken van flexibele en configureerbare besturing en beweging, behoren verschillende typen producten binnen een geautomatiseerde lijn tot de mogelijkheden.

PROJECTEN INNOTEQ