Productstrategie

Alvorens er begonnen kan worden met het ontwerpen van een goed product is het van essentieel belang dat er een goede analyse van de vraag, eisen, markt, concurrentie en doelgroep wordt gemaakt. Deze informatie is de leidraad voor het uitstippelen van een gedegen Product Strategie.