Diensten van TSG Essempio

Product Strategy

Alvorens er begonnen kan worden met het ontwerpen van een goed product is het van essentieel belang dat er een goede analyse van de vraag, eisen, markt, concurrentie en doelgroep wordt gemaakt. Deze informatie is de leidraad voor het uitstippelen van een gedegen Product Strategie.

Lees meer over:

Product Strategy 

 

Product Design

Nadat de strategie is bepaald wordt er begonnen met het Product Ontwerp. Afhankelijk van het product werkt TSG Essempio zowel met handschetsen als met 3D modellen op de computer. Er wordt hierbij zowel naar de gebruiksvriendelijkheid, vormgeving als technische aspecten gekeken.

Lees meer over:

Product Design 

 

 

Product Visualisations

Om een zo realistisch mogelijke impressie van het ontwerp te geven beschikt TSG Essempio over zeer geavanceerde visualisatie software. Met behulp van deze software is het mogelijk om zeer realistische Product Visualisaties te maken die niet van echt zijn te onderscheiden.

Lees meer over:

Product Visualisation