Trans Tech Diagnostics - Innovation for Health
28 juni 2016

Trans Tech Diagnostics - Innovation for Health

Categorie: Nieuws

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in de Europese Unie en kosten de Europese gemeenschap € 196 miljard per jaar. Hiervan wordt € 106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg, inclusief diagnostiek en de behandeling van patiënten. De snelle vergrijzing en ontgroening in de grensregio schept de verwachting dat hart- en vaatziekten een sterk stijgende negatieve impact zullen hebben op onze maatschappij.

TSG-Nieuws-HartenVaat.jpg

Een groot deel van mensen met hart- en vaatziekten vertoont tijdens de ontwikkeling van de ziekte geen serieuze symptomen en is dus ook niet onder behandeling. Betere en vroegere identificatie van deze mensen met een verhoogd gezondheidsrisico is dan ook zeer gewenst. Ook voor reeds geïdentificeerde patiënten is goede diagnostiek essentieel om de therapie te verfijnen en zo minder complicaties of bijwerkingen te hebben.

De partners Universiteit Maastricht (CARIM, lead partner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITO en TSG InnoteQ van het publiek-private consortium Trans Tech Diagnostics (TTD) richten zich daarom op de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde diagnostica voor hart- en vaatziekten. Gepersonaliseerde geneeskunde wordt gezien als dé weg naar efficiëntere cardiovasculaire gezondheidszorg, breed inzetbaar en met minder bijkomende gezondheidsschade en kosten voor het individu en de maatschappij. Deze inspanningen zullen op termijn niet alleen een positief effect kunnen hebben op de gezondheidszorg, maar spelen tevens in op de behoeften en de vraag van het bedrijfsleven en de zorgaanbieders.

TTD is een Interreg Vlaanderen-Nederland innovatieproject met een totaalbudget van € 3.160.000,00 en waaraan Interreg een bijdrage van € 1.580.000,00 (50%, EFRO) levert.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.grensregio.eu en www.InterregTTD.eu

 

Terug
Vragen? Wij helpen u graag!