Succes door samenwerking
24 april 2019

Succes door samenwerking

Categorie: Blogs

Het overgrote deel van onze landsgrens in Nederland wordt gedeeld met Duitsland. Ook een groot deel van onze export gaat naar ons buurland. Volgens RVO exporteerden we in 2017 voor EUR 106,8 miljard richting oosterburen.  Hoe gaan wij om met onze Duitse buren? Wat denken ze van ons? Waar liggen kansen? Dit zijn vragen waar menig ondernemer mee stoeit.

Hieronder een uiteenzetting hierover vanuit het perspectief van een TSG-er die buiten de regio Eindhoven regelmatig over de oostgrens te vinden is.

 

Kaas, tulpen en windmolens

Duitsland staat van oudsher bekend als een land van industrie en technologie. Als je aan Nederland denkt, heb je eerst de Nederlandse kaas, tulpen en windmolens in je hoofd. Alleen op de tweede plaats spreekt men van de Nederlandse commerciële geest, inventiviteit en creativiteit. Het zijn deze kwaliteiten die Nederland op vele gebieden tot wereldtop hebben gemaakt.

 

Innovatie

Op het gebied van water en baggerwerken is Nederland de wereldleider en de op een na grootste exporteur achter de Verenigde Staten in de agrovoedingssector. Deze leidende posities werden geboren uit noodzaak, inventiviteit en creativiteit. De innovatiekracht van Nederland op het gebied van waterbeheer is te danken aan het feit dat het grotendeels onder zeeniveau ligt. De overstroming in 1953 was het begin van de ontwikkeling en uitbreiding van de knowhow op dit gebied. In AgriFoodTech heeft het relatief kleine totale gebied geleid tot innovatieve en even efficiënte oplossingen. Op dit gebied is Nederland een echte proeftuin voor innovatie.

 

Bedrijfsgevoel en creativiteit

Ook in de industriële sector was er behoefte aan de mens in Nederland. Grote fabrieken van bedrijven zoals Philips zijn in de laatste decennia van de 20e eeuw door opkomende economieën uit Nederland verdwenen. Als gevolg hiervan verloren veel mensen hun baan en waren de fabrieksterreinen leeg. De brede knowhow in combinatie met het zakelijke inzicht en de creativiteit van voormalige werknemers heeft echter geleid tot de oprichting van nieuwe bedrijven en intensieve samenwerking. Een groot bedrijf voor matrijzenbouw en gereedschapswerk is bijvoorbeeld getransformeerd in een veelheid aan kleinere, zeer gespecialiseerde bedrijven. Dit fenomeen van verdeling en vermenigvuldiging heeft op veel gebieden plaatsgevonden, zoals IT, bedrijfsautomatisering en logistiek.

 

China en globalisering

Een nieuwe golf van verhuizing aan het begin van dit millennium naar landen zoals China heeft opnieuw het aantal productiebedrijven in Nederland teruggebracht. Als gevolg van deze ontwikkeling hebben veel bedrijven in Nederland zich gerealiseerd dat een 'me-too'-bedrijfstactiek geen garantie biedt voor het toekomstige succes en de continuïteit van bedrijfsdomeinen. Een groot aantal ondernemers concentreert zich daarom op de niches in de markt. Door specialisatie en innovatie kunnen ze zich onderscheiden van anderen.

 

Campus

Door de activiteiten van grote bedrijven in Nederland te verminderen en terug te dringen, was er behoefte aan het bouwen en uitbreiden van een nieuwe supply chain in binnen- en buitenland. De dwingende behoefte en de bereidheid om samen te werken hebben de basis gelegd voor het 'campusidee'. De herontwikkeling van voormalige industriële sites door grote bedrijven zoals Philips, DSM, Akzo Nobel, Organon, etc. heeft locaties gecreëerd voor nieuwe en bestaande bedrijven. Deze locaties (campussen genoemd) hebben een focus die meestal wordt bepaald door de geschiedenis van activiteiten op die locatie. De gemene deler van deze locaties is dat open innovatie en co-creatie hier normaal zijn. De campus is als een magneet voor bedrijven met complementaire kennis en diensten. Op deze manier zijn in Nederland nieuwe ecosystemen ontstaan op het gebied van chemie, nanotechnologie, software engineering, hightech systemen, voedingsmiddel- en farmaceutische industrie, hernieuwbare energie en creatieve industrie.

 

Het verhaal van Philips

De regio Eindhoven in het zuiden van Nederland is een uitstekend voorbeeld van hoe de bovengenoemde overgangen werden geïmplementeerd. Eindhoven vormde het bolwerk van Philips en er was geen familie waarin niemand voor dit bedrijf werkte. Tijdens de hoogtijdagen (begin jaren 70) werkte zelfs 2% van alle Nederlandse werknemers voor Philips. Als gevolg van herstructurering, automatisering en verplaatsing van productie in lagelonenlanden is het aantal banen bij Philips echter gestaag afgenomen. Er waren in 1970 nog 98.000 werknemers, in 2015 waren er slechts 13.000 werknemers in Nederland. Deze vermindering van banen betekende een toename van banen in andere bedrijven in de regio, zoals ASML. Dit bedrijf, een wereldleider op het gebied van fotolithografie Waferstepper, werd opgericht in 1984 als een joint venture tussen Philips en ASM International, en is momenteel de grootste werkgever in de regio Eindhoven. Buiten ASML hebben de herstructurering van Philips en de afstoting van verschillende bedrijven geleid tot tal van nieuwe bedrijven met een eigen netwerk. Voorbeelden zijn nationale bedrijven zoals Etos (drogisterijen), FEI (elektronenmicroscopie), NXP (halfgeleiders) en Atos (IT-diensten).

 

High Tech Campus Eindhoven

De High Tech Campus (HTC) bevindt zich in Eindhoven, waar ooit het beroemde Philips NatLab (onderzoekslaboratorium) was gevestigd. HTC is vandaag een inspirerende voedingsbodem voor nieuwe ideeën, open innovatie en samenwerking. Met de hoogste patentdichtheid ter wereld, is HTC het hart van de Brainport-regio, die zich tot ver buiten Eindhoven uitstrekt. Steeds meer internationale spelers adopteren de typisch Nederlandse methode van samenwerking in partnernetwerken en vestigen zich daar met een onderzoekscentrum. Kruisbestuiving vindt plaats tussen verschillende bedrijven door middel van initiatieven zoals netwerkbijeenkomsten, co-creatie en clustering. Brainport Industries is een voorbeeld van een industriële clusterorganisatie in de vorm van geregistreerde coöperatieve productiebedrijven en ontwikkelaars uit de Nederlandse hightechindustrie. Het cluster biedt een collectief waarin nationale en internationale samenwerking wordt geïnitieerd. Brainport heeft momenteel meer dan 95 aangesloten bedrijven, met in totaal 9.000 fte's.

 

Partnerschappen

De voorwaarde voor samenwerking die TSG Group aangaat is de voorwaarde van tweerichtingsverkeer waarin alle partners een voordeel hebben en elkaar voordelen gunnen. Een voorbeeld is de samenwerking die TSG Group op het gebied van robotica heeft met EKB, Yaskawa en Additive Center. Buiten gezamenlijke beurzen en events worden automatiseringsprojecten integraal en in nauwe samenwerking aangepakt en uitgevoerd waarbij we complementair aan elkaar zijn en waarbij de synergie mooi tot uiting komt.

Een andere samenwerking is Medizintechnik Holland. Dit cluster bestaat uit een aantal leden van Brainport Industries die krachten en competenties bundelen om samen de Medtech markt in Baden-Württemberg en Beieren te exploreren en tot projecten te komen. Als onderdeel van deze samenwerking worden disciplines zoals design en engineering gecombineerd met hightech productie en systeemengineering van complete oplossingen voor de medische technologiemarkt. De nadruk ligt op een lager aantal en hoge complexiteit.

Medizintechnik Holland staat voor 1.500 hooggekwalificeerde specialisten en biedt de Duitse markt een partnernetwerk met creativiteit, flexibiliteit, technologische knowhow en zakelijk inzicht. Samen met de Duitse industrie kan Nederland een gouden duo vormen: succes door samenwerking!

Terug
Vragen? Wij helpen u graag!