SBIR FunBar - Wall-for-All
27 februari 2018

SBIR FunBar - Wall-for-All

Categorie: Nieuws

Sinds 2016 werkt TSG InnoteQ in het kader van SBIR FunBar aan een nieuw concept van een functionele barrière voor de bouw genaamd Wall-for-All.

Het betreft een modulair systeem met verschillende varianten om overlast bij bouwprojecten aan te kunnen pakken om zo klachten van omwonenden te kunnen verminderen. Bronnen van overlast zijn geluid, stof, stank en zicht-beperking. Het systeem kan flexibel opgebouwd en opgeschaald worden naar de locaties in een bouw- of infrastructuurproject waar overlast te verwachten is of optreedt. 

De configuratie van de opstelling kan met de (overlast veroorzakende) werkzaamheden mee veranderen gedurende het project. Voor opbouw, installatie, service en afbouw kan als service uitgevoerd worden ter gemak en ontzorging van de bouwer of gemeente. Vanwege grote mate van flexibiliteit en functionaliteiten zou het systeem inpasbaar kunnen zijn in scenario’s waarbij BPKV (EMVI) een rol van belang speelt.

In SBIR fase 1 heeft een conceptualisatie met haalbaarheidsstudie plaatsgevonden en gedurende fase 2 is technische en economische haalbaarheid en uitvoering verder uitgewerkt. Er is een netwerk van samenwerkingspartners en sparringpartners opgebouwd en aan het einde van fase 2 heeft een demonstratie voor opdrachtgevers AMROR en RVO plaatsgevonden. 

Het product bestaat in basis uit een (kunststof) schaaldeel of schaaldelen met ophangsysteem en vergrendeling dat toegevoegd kan worden aan bestaande bouwhekken om daar waar nodig overlast aan te kunnen pakken dan wel voor andere functionaliteit zoals verfraaiing, communicatie of vergroening. 

De maatvoering van één module is vergelijkbaar met dat van een deur met een gewicht onder de Arbonorm zodat een persoon in staat is om een product handmatig te kunnen tillen en plaatsen. Het formaat staat toepassing bij bouwactiviteiten in drukke straten met geparkeerde auto’s toe. Vier Wall-forAll modules corresponderen met een standaard bouwhek van 3,5 mtr. Het systeem is compatibel met het bouwhekkensysteem inclusief bijvoorbeeld voeten, bevestigingsmaterialen en schoren etc.

De huidige varianten bestaan uit een geluid reducerende module, een stof afvangende en tevens licht geluid reducerende variant, een zicht- en communicatie versie met of zonder kijkvenster en een groene variant met geïntegreerd bewateringssysteem en beplanting. Door middel van de opbouw van een compartiment of U-opstelling kan in combinatie met een actief recirculerende filtering stank en/of stof afgevangen worden. Alle versies zijn mogelijk met of zonder anti-climb functionaliteit. 

Buiten de beschreven varianten maakt de modulaire opbouw integratie van andere functionaliteiten of technologie mogelijk en daarmee biedt het Wall-for-All concept een platform voor andere toepassingen èn markten.

Mogelijk volgt er in de toekomst nog een pilotproject vanuit opdrachtgever AMROR.

W4A_demo.jpg

Terug
Vragen? Wij helpen u graag!